The Ohio State University at Lima


Men's Basketball @ Miami U. Middletown - L

@ Miami U. Middletown - L

Score: Forfeit